YETERLİLİKLER
Gıda Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ile beraber bilimsel araştırma sonucu bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaya aktarabilme becerisi,3-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme,4-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme,5-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını ilgili gruplara çeşitli yöntemlerle aktarabilme becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgileri ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi.7-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında bir sorunu analiz etme, çözüm üretme, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerini kullanma, mevcut yöntemleri karşılaştırabilme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi,8-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri tamamlama ve kullanabilme becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleme becerisine sahip olma,10-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi11-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, 12-YÜKSEK LİSANS: Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,